CEEP Genel Çıkar Hizmetleri ve İstatistik Çalışma Grubu Toplantısı