Türk Kamu İşletmeleri Birliği 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Birliğimizin 24.Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2019 Salı günü saat 19:00’da TEDAŞ Misafirhanesi (Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 R Blok Merkez Orduevi Karşısı Çankaya/ANKARA) toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Mart 2019 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibidir.

TKİB YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış

2- Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Başkanlık Divanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3- 2017 ve 2018 yıllarına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4- 2017 ve 2018 yılları için düzenlenen bilanço ve gelir-gider cetvellerinin görüşülmesi ve onaylanması

5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

6- 2019 ve 2020 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülmesi ve onaylanması

7- Üye giriş ve yıllık üyelik aidatı ile Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkının görüşülmesi

8- Yönetim Kurulu’na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması

9- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış