Türk Kamu İşletmeleri Birliği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Birliğimizin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 Salı günü saat 16:00’da EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Hamdi Toker Toplantı Salonu, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Mart 2021 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Önemle duyurulur…

Gündem aşağıdaki gibidir.

TKİB YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 

1- Açılış

2- Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Başkanlık Divanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3- 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4- 2019 ve 2020 yılları için düzenlenen bilanço ve gelir-gider cetvellerinin görüşülmesi ve onaylanması

5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

6- 2021 ve 2022 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülmesi ve onaylanması

7- Birliğimiz üyesi BUGSAŞ Genel Müdürlüğü’nün borçlarının silinmesi ve üyelik aidatı alınmaması (üyelikten ayrılma) yönündeki talebinin görüşülmesi

8- Üye giriş ve yıllık üyelik aidatı ile Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkının görüşülmesi

9- Yönetim Kurulu’na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması

10- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış