Kuruluş Amaç ve Faaliyetler

AVRUPA KAMU TEŞEBBÜSLERİ MERKEZİ

(SGI EUROPE)

SGI Europe, Avrupa Birliği içindeki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kamu katılımı olan kuruluşlardan oluşmaktadır. Merkezi Brüksel’de olup Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 1965 yılında Sosyal Ortak olarak seçilmiştir.
Statüsüne göre ana amacı, Kamu İktisadi Kuruluşlarının menfaatlerini Avrupa Birliği nezdinde savunmak, üyelerinin sektörler itibariyle oluşturdukları gruplar içerisinde bilgi akımını sağlamak ve bu amaçla faaliyet kolları itibariyle oluşturulan grupların görüşlerini, tecrübelerini tespit etmek, Birlik kurumlarının merkez üyelerini ilgilendiren alanlardaki çalışmaları hakkında kendi üyelerini haberdar etmek ve aydınlatmak amacını gütmektedir. Üyelerini ilgilendiren sahalarda gerek milli seviyede, gerekse Avrupa seviyesinde kuruluşlarla diyalogu ve işbirliğini geliştirme faaliyetinde bulunmaktadır.

SGI Europe’a üye kuruluşlar her ülke içinde bölümler halinde bir araya gelmiştir. Her bölüm merkez içinde kendi üyelerinin faaliyetlerini düzenler ve üyeler, diğer kuruluşlar, resmi daireler arasında iletişimin devamını sağlar.
Merkeze üç yıllık süre için kamu sektöründen bir yönetim seçilir. Başkan’a ulusal bölümlerin başkanları tarafından yardım sağlanır. Merkezin işleyişi Yönetim Kurulunca yürütülür. Yönetim Kurulu karar verme yeridir. Genel Sekreterlik günlük işleri yürütür. Genel Sekretere bağlı 3 kurul ve 12 çalışma grubu vardır. Bu kurul ve çalışma grupları üye kuruluşların uzmanlarından oluşur.

KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI:

 • SOSYAL İŞLER KURULU(İstihdam, Eğitim, Sosyal Diyalog) (SOC)
 1. Eğitim ve  Öğretim Çalışma Grubu
 2. Sağlık ve Güvenlik Çalışma Grubu
 3. Sosyal Koruma Çalışma Grubu
 4. Makro Ekonomi Çalışma Grubu
 • KAMU HİZMETLERİ KURULU
 1. İşletme, İç Pazar ve Rekabet Çalışma Grubu (EMC)
 2. Yerel Kuruluşlar Çalışma Grubu (EL)
 3. Genel Çıkar Hizmetleri & İstatistik Çalışma Grubu (SIG&STAT)
 • DESTEK KURULU
 1. Haberleşme Çalışma Grubu (COMM)
 2. Enerji Çalışma Grubu (ENER)
 3. Çevre Çalışma Grubu (ENV)
 4. Ulaştırma Çalışma Grubu (TRA)
 5. Su Çalışma Grubu (WAT)

Bu kurul ve çalışma gruplarının çalışmaları vasıtasıyla Avrupa Birliği politikalarına göre kendi görüşlerini oluşturmakta ve bunları Avrupa Birliği’nin ilgili organlarında dile getirmektedir.
Avrupa Birliği içinde bulunan ilişkiler, Avrupa Birliği’nin çeşitli enstitülerinde bulunan SGI Europe üyeleri tarafından yürütülür ve bunlar merkeze devamlı bilgi aktarır.
Ayrıca üyelerini ilgilendiren konularda uluslararası toplantılar düzenlemektedir.
SGI Europe Türkiye’nin AB’ye girmesi için destek verileceğini, Türkiye’nin uzun süre AB dışında kalamayacağını, AB çıkarlarının bunu gerektirdiğini belirtmektedir. Bu amaç doğrultusunda TKİB’nin SGI Europe’un tüm çalışma ve toplantılarına katılması, sorunlarımızın Brüksel’e taşınması ve ilgili makamların ikna edilmesi istenmektedir.
SGI Europe’a Avrupa Birliği üyesi ülkelerin İktisadi Devlet Teşekkülleri tam üye, Birlik dışı ülkelerin kuruluşları ise “correspondent” (muhabir) üye olabilmektedir. Türkiye 30 yıldır Avrupa’da Genel Çıkar Hizmetleri’nin muhabir üyesidir.
Avrupa Birliği bünyesindeki ülkelerden, Almanya’dan 56, İngiltere’den 14, Yunanistan’dan 37, İspanya’dan 16, Fransa’dan 42, İrlanda’dan 2, İtalya’dan 5, Portekiz’den 45, Benelüks ülkelerinden (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) 17, Avusturya’dan 86, İsveç’ten 5, Danimarka’dan 3, Finlandiya’dan 3, Polonya’dan 71, Malta’dan 1, Norveç’ten 5 Slovakya’dan 39, Romanya’dan 20, Macaristan’dan 34, Bulgaristan’dan 1 kuruluş olmak üzere toplam 502 asil üye, 24 muhabir, 4 özel üyesi bulunmaktadır.