Birliğin Amaçları

Birliğin Amaçları
  • Avrupa ve Avrupa Birliği’ne paralel yapılaşmada Kamu İşletmelerinin durumlarını ve sorunlarını gözden geçirmek ve bu yapılaşmaya yardımcı olmak.
  • Kamu İşletmelerini Avrupa seviyesinde temsil etmek ve Avrupa Birliği Kurumları ile devamlı ilişkiyi sağlamak ve bu amaçla Avrupa Genel Çıkar Kamu Hizmetleri’ne (SGI Europe) üye olmak; Avrupa’nın yapılaşmasındaki gelişmeler ışığında Birliğe üye Kamu İşletmelerinin görüşlerini, tecrübelerini ve problemlerini aktarmak ve ortak çözüme ulaşmak için gerekli girişimler de bulunmak, Avrupa Birliği içinde yer alan veya yer alacak olan Kurumlarda Kamu İşletmelerinin temsilini sağlamak,
  • Kamu İşletmelerini Avrupa Birliğinin faaliyetlerinden, özellikle Kamu İşletmeleriyle ilgili olanlarından haberdar etmek,
  • İşletmelerin faaliyetleriyle ilgili milli seviyede ve Avrupa seviyesinde Avrupa Kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve ilişkileri geliştirmek,
  • Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin milli seviyede görüş ve sorunlarını tespit ve müzakere etmek, ilgili makamlara aktarmak, Türk Kamu İşletmeleri arasında işbirliği sağlamak,
  • Birlik, Kamu İşletmelerinin kendi aralarındaki veya Üst kuruluşları ile ilgili olan problemleriyle ilgilenmez.