Kamu İşletmeleri Araştırma Raporu Sunum ve Değerlendirme Toplantısı

fav_iconBirliğimiz; Türkiye’de ulusal düzeyde kamu işletmelerinin ortak problemlerini tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek, ilgili makamlara aktarmak ve kamu işletmeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) durum ve sorunlarının tespitine yardımcı olmak, kamu işletmelerinin yapılanmasında ülkemizdeki ekonomik kalkınma süreçlerine, küresel düzeydeki etkilerine, ekonomik ve siyasi anlamda kamu işletmeleri vizyonlarına, uygulama ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye ve Avrupa’daki Kamu İşletmelerinin yapısal, işleyiş, sektörel büyüklük, işgücü, yönetim, ulusal ve uluslararası etkileri, piyasa, vb. konularda akademik düzeyde karşılaştırmalı bir araştırma-inceleme raporu hazırlatılması çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı) ile Hazine Müsteşarlığı KSKİ Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yöneticilerinin katılımıyla raporun içeriği ile ilgili sunum yapılması, tarafların görüşlerinin alınması ve tartışılması amacıyla 17 Ocak 2015 tarihinde Çam Hotel Thermal Resort&Spa Convention Center, Kızılcahamam’da bir toplantı düzenlenecektir ve toplantı etkinliği 16-18 Ocak 2015 tarihleri arasında (2 gün) olacaktır.