Türk Kamu İşletmeleri Birliği 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı

dosya_07112013132635

 

Birliğimizin 23.Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 18:00’da TEDAŞ Misafirhanesi (Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 R Blok Merkez Orduevi Karşısı Çankaya/ANKARA) toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Mart 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem aşağıdaki gibidir.

TKİB YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Başkanlık Divanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3-2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4-2015 ve 2016 yılları için düzenlenen bilanço ve gelir-gider cetvellerinin görüşülmesi onaylanması

5-Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

6-2017 ve 2018 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülmesi ve onaylanması

7-Üye giriş ve yıllık üyelik aidatı ile Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkının görüşülmesi

8-KİAŞ (Kömür İşletmeleri A.Ş.) Genel Müdürlüğü’nün üyelikten ayrılma talebi ve aidat borcu olan kurumlarla ilgili görüşme

9-Yönetim Kurulu’na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması

10-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

11-Dilek ve temenniler

12- Kapanış