Birliğin Çalışmaları

Birliğin Çalışmaları

Birlik amacına ulaşmak için, her türlü çabayı gösterir ve uygun aracı kullanır.

Özellikle:

  • Periyodik kongreler düzenler,
  • Komiteler,çalışma grupları veya araştırma organları kurar,
  • Bülten ve rapor düzenler ve yayınlar,
  • Birliğin faaliyetlerini ve çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuna aksettirecek her türlü takdimi yapar ve yaptırır,
  • Üyeler arasında işbirliğini devam ettirmek için sosyal toplantılar düzenler, Seminer, konferans, sempozyum düzenler,
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda yurt dışındaki organizasyonlara katılır,
  • Avrupa Genel Çıkar Kamu Hizmetleri (SGI Europe) faaliyetlerine katılır.