Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları Çalıştayı

dosya_07112013132635

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri bağlamında, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Uygulamalarının değerlendirilmesi, gelecek 10 yıllık perspektifin oluşturulması amacıyla bir çalıştay düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışma dahilinde, birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Dairesi Başkanları) ile Kalkınma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı vb. kurumlardan yöneticilerin katılımıyla “Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” nin tartışılacağı bu çalıştayın 05 Kasım 2016 tarihinde NG Afyon Güral Termal Otel ’de düzenlenecektir.

Çalıştay 04-06 Kasım 2016 tarihleri arasında (2 gün) olacaktır.