Türkiye ve Dünyada Kamu İşletmeleri AB, OECD, BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Araştırma, İnceleme Raporu Ve Siyasa Önerileri

yayinlarimiz-1510

Türkiye ve Dünyada Kamu İşletmeleri
AB, OECD, BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Araştırma, İnceleme Raporu Ve Siyasa Önerileri

Türk Kamu İşletmeleri Birliği, 26.12.1990 tarih ve 90/1327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun’a göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birliğimiz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 1965 yılında Sosyal Ortak olarak seçilen ve AB içindeki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu Hizmeti Veren Kuruluşlardan oluşan CEEP’in (Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi) 25 yıldır üyesidir.

Birliğimizin temel amaçlarından biri de Türkiye’de ulusal düzeyde kamu işletmelerinin ortak problemlerini tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek, ilgili makamlara aktarmak ve kamu işletmeleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Bu çerçevede, Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) durum ve sorunlarının tespitine yardımcı olmak, kamu işletmelerinin yapılanmasında ülkemizdeki ekonomik kalkınma süreçlerine, küresel düzeydeki etkilerine, ekonomik ve siyasi anlamda Avrupa’daki kamu işletmeleri vizyonlarına, uygulama ve deneyimlerine kıyasla ulusal stratejimize katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye ve Dünyadaki kamu işletmelerinin yapısal, işleyiş, sektörel büyüklük, iş gücü, yönetim, ulusal ve uluslararası etkileri, piyasa, vb. konularda akademik düzeyde karşılaştırmalı bir inceleme-araştırma raporu hazırlatılmasının elzem olduğunu düşündük. Böylece de bu eser ortaya çıkmış oldu.

Bu kitabın hazırlanmasında, başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz.

Türkiye ve Dünyada Kamu İşletmeleri AB, OECD, BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Araştırma, İnceleme Raporu Ve Siyasa Önerileri

Türkiye ve Dünyada Kamu İşletmeleri AB, OECD, BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Araştırma, İnceleme Raporu Ve Siyasa Önerileri
İndir