Kamu İktisadi Teşebbüsleri İç Denetçi Adayları Eğitim Projesi

kamu-iktisadi-tesebbusleri-ic-denetci-adaylari-egitim-projesi-9904

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ ADAYLARI

 EĞİTİM PROJESİ

Hazine Müsteşarlığı’nca, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesine ilişkin tebliği ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) tarafından iç denetim birim başkanı ve iç denetçilerin atanabilmesi için adayların belirlenmesi, iç denetçi aday adaylarının eğitilmeleri ve sınav yapılması konularında birliğimiz yetkilendirilmiştir.

Birlik olarak tebliğ ile verilen yetki kapsamında çalışmalarımızı yaparak, proje süreci başarıyla tamamlanmış, ilgili kurumlara başarılı adaylar bildirilmiş ve bu kitabın ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere proje kapanış raporu da hazırlanarak Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir.

2015 yılında hazırlatmış olduğumuz “Türkiye ve Dünyada Kamu İşletmeleri Araştırma-İnceleme Raporu”nda da öne çıkan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğu sonucundan yola çıkarak, KİT’lerin yeniden yapılanma projelerine katkı vermek için birlik olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştığımızı da özellikle belirtmek isteriz..

KİT ve Bağlı Ortaklıkları için iç denetim süreci yeni bir süreç, dolayısıyla yeni kurulacak olan bu birimlerin oluşturulmasında sıkıntıların yaşanacağı da kaçınılmazdır. Ancak, bizler bu kurumlarımızı daha verimli hale getirebilmek için de çaba sarf etmeliyiz. KİT’ler için her şeyden önce yapılması gereken, yapısal bir reformdur. KİT’ler yeniden yapılandırılmadan atacağımız her adım çok faydalı olmayacaktır.

Bütün bunlara rağmen birlik olarak, verimli olacak tüm değişimlere destek vermek istiyoruz. İç denetim birimlerinin oluşturulması da buna örnektir.

Başlangıçta da belirttiğim söz konusu tebliğ ile birliğimize verilen göreve ilişkin süreç, Hazine Müsteşarlığı ve KİT’ler ile işbirliği ve koordinasyon içinde şeffaf bir şekil yürütülerek tamamlanmıştır.

Birliğimiz misyonuna uygun olarak ilgili paydaşların beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimize inandığımız bu görev vesilesiyle, Kamu İşletmelerinin kurumsal yönetim ve denetim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bütün projelerde işbirliğine açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Bu süreçte, geliştirilen proje dokümanları ve müfredatlarını bir kitap haline getirerek, kalıcı bir kaynak olsun istedik. Eğitimde yararlanılan çok miktarda materyal olmasına rağmen hacimleri nedeniyle burada yer verilmedi. Dolayısıyla bu kitap, proje dokümanı ve izlenilen müfredatla sınırlandırılmış oldu. Ülkemizde giderek kurumsallaşan ve yaygınlaşan iç denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmalarında bu eserin referans niteliğinde bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle yayınlanmasını uygun bulduk.

Son olarak, iç denetim eğitimi ve sınav projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.

Yararlı olması dileklerimizle saygılar sunarız.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri İç Denetçi Adayları Eğitim Projesi