Türk Kamu İşletmeleri Birliği 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Birliğimizin 26.Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2023 Salı günü saat 16:00’da EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Ahmet Tevfik İleri Toplantı Salonu, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Mart 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Önemle duyurulur…

 

Gündem aşağıdaki gibidir.

TKİB YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Başkanlık Divanı’nın teşkili ve Başkanlık Divanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3- 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4- 2021 ve 2022 yılları için düzenlenen bilanço ve gelir-gider cetvellerinin görüşülmesi ve onaylanması

5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

6- 2023 ve 2024 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülmesi ve onaylanması

7- Yıllık üyelik aidat borcu olan kurumlarla ilgili görüşme

8- Üye giriş ve yıllık üyelik aidatı ile Yönetim ve Denetim Kurulu huzur hakkının görüşülmesi

9- Yönetim Kurulu’na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması

10- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış