CEEP

SGI Europe Çevre Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Enerji Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Su Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Haberleşme Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Çevre Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Genel Kurul Toplantısı

SGI Europe Sosyal İşler KuruluToplantısı

SGI Europe Sosyal Diyalog Çalışma Grubu Toplantısı