CEEP

SGI Europe Destek Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Sosyal İşler Kurulu Toplantısı

SGI Europe Sosyal Diyalog Komitesi Toplantısı

SGI Europe Çevre Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Su Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Enerji Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı

SGI Europe Genel Kurul Toplantısı