AB Sosyal Diyaloğu Karma

dosya_03102013155054

Avrupa Sosyal Ortakları AB Sosyal Diyaloğu Karma Programı 2013-2014
Yeşil Ekonomilerde Mutlak İhtiyaçlar Konferansı

10-11 Ekim 2013

Avrupa Sosyal Ortakları ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP ve UEAPME ortak projesi kapsamındaki bu konferans Brüksel’de düzenlenecek olup konferansa birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyemiz MKEK Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN ve Genel Sekreter Caner TOPKARA katılacaktır.