Bugünden Yarına Kamu

dosya_07112013132635“BUGÜNDEN YARINA KAMU İŞLETMELERİ”

ÇALIŞTAYI

GÜRAL AFYON WELLNESS & CONVENTION TERMAL OTEL- AFYON

18 EKİM 2014

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) durum ve sorunlarının tespitine yardımcı olmak, kamu işletmelerinin yapılanmasında ülkemizdeki ekonomik kalkınma süreçlerine, küresel düzeydeki etkilerine, ekonomik ve siyasi anlamda kamu işletmeleri vizyonlarına, uygulama ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye ve Avrupa’daki Kamu İşletmelerinin yapısal, işleyiş, sektörel büyüklük, işgücü, yönetim, ulusal ve uluslararası etkileri, piyasa, vb. konularda akademik düzeyde karşılaştırmalı inceleme-araştırma raporu hazırlatılması çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak üyemiz kurum ve kuruluş yöneticileri ile Hazine Müsteşarlığı KSKİ Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla kamu işletmelerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı “Bugünden Yarına Kamu İşletmeleri” çalıştayı 18 Ekim 2014 tarihinde Güral Afyon Wellness&Convention Termal Otel’de düzenlenecektir.