İç Denetim Eğitimi Açılış Toplantısı

KİT VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İÇ DENETÇİ ADAYLARI EĞİTİM PROGRAMI

12 EKİM 2015, Pazartesi

30.09.2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının (KİT) 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar’ın 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla hazırlanan ve 15 Ocak 2015 tarih ve 29237  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 19-24 ünci maddeleri gereği, KİT’lerde iç denetim eğitimine tabi tutulacak İç Denetçi Adaylarının eğitimi 12Ekim 2015 tarihinde Büyük Anadolu Termal Hotel’de (Esenboğa Havaalanı yolu 27.km Akyurt/ANKARA) gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlamıştır.

Toplantıya Hazine Müsteşarlığından Müsteşar Yardımcısı Ahmet GENÇ, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Selim YEŞİLBAŞ, Birliğimiz Başkan Vekili Fehmi OKUMUŞ, TİDE ve PwC Türkiye Yöneticileri, birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri ile iç denetçi adayları katılmışlardır.

Açılış Konuşmalarını birliğimiz adına Birlik Başkan Vekilimiz Sayın Fehmi Okumuş, TİDE adına Sayın İbrahim ÖZIŞIK, PwC Türkiye adına Murat SANCAR ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet GENÇ gerçekleştirmiş olup program saat10:30 da başlayıp 12:00 de sona ermiştir.