ÇED Mevzuatı, Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı

ÇED MEVZUATI, UYGULAMALARI, SORUNLAR ve ÇÖZÜM

ÖNERİLERİ TOPLANTISI 

20 MART 2018

Birliğimizin ana hedeflerinden biri olan “Türkiye’de ulusal düzeyde kamu işletmelerinin ortak problemlerini tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek, ilgili makamlara aktarmak ve kamu işletmeleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir” ilkesi çerçevesinde, kurum ve kuruluşlarımızın ÇED mevzuatı, uygulamalarda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla, birliğimize üye kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, İlgili Daire Başkanları) ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin katılımıyla 20 Mart 2018 tarihinde saat 19:00’da TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Tesisleri’nde bir toplantı düzenlenmiştir.

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat ŞATIROĞLU açılış konuşmasında, kurumlarımızın ÇED mevzuatı ve uygulamada yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik bu toplantının önemine vurgu yaparak katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Daha sonra, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa SATILMIŞ, ÇED mezuatı ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.