II. KİT Çalıştayı

Birliğimiz ile T.C.Devlet Personel Başkanlığı tarafından birlikte düzenlenen II. KİT ÇALIŞTAYI 06-08 Mart 2015 tarihlerinde KİT yöneticileri ile Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK temsilcilerinin katılımıyla Kızılcahamam Çam Hotel Thermal Resort and Convention Center’da gerçekleştirilmiştir.

KİT’lerde ücret rejimi öncelikli olmak üzere personel istihdamında yaşanan sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm oluşturacak tedbirlerin tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştay kapsamındaki 4 oturumda aşağıdaki konularda sunumlar yapılarak katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır:

1.Oturum: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Personel Alımı Sistemi,
2.Oturum: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Ücret Sistemi (Temel Ücretler),
3.Oturum: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sicil ve Başarı Değerleme Sistemi,
4.Oturum: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sistemi..