Kamu İşletmeleri Araştırma Raporu Sunum ve Değerlendirme Toplantısı

Kamu İşletmeleri Araştırma Raporu Sunum ve Değerlendirme Toplantısı
Çam Hotel Thermal Resort&Spa Convention Center, Kızılcahamam

17 Ocak 2015

Birliğimiz; Türkiye’de ulusal düzeyde kamu işletmelerinin ortak problemlerini tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek, ilgili makamlara aktarmak ve kamu işletmeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Türkiye’deki Kamu İşletmelerinin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) durum ve sorunlarının tespitine yardımcı olmak, kamu işletmelerinin yapılanmasında ülkemizdeki ekonomik kalkınma süreçlerine, küresel düzeydeki etkilerine, ekonomik ve siyasi anlamda kamu işletmeleri vizyonlarına, uygulama ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye ve Avrupa’daki Kamu İşletmelerinin yapısal, işleyiş, sektörel büyüklük, işgücü, yönetim, ulusal ve uluslararası etkileri, piyasa, vb. konularda akademik düzeyde karşılaştırmalı bir araştırma-inceleme raporu hazırlatılması çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı) ile Hazine Müsteşarlığı KSKİ Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı yöneticilerinin katılımıyla raporun içeriği ile ilgili sunum yapılması, tarafların görüşlerinin alınması ve tartışılması amacıyla 17 Ocak 2015 tarihinde Çam Hotel Thermal Resort&Spa Convention Center, Kızılcahamam’da bir toplantı düzenlenmiş ve  toplantı etkinliği 16-18 Ocak 2015 tarihleri arasında (2 gün) olarak gerçekleştirilmiştir.

Birlik Başkanımız EÜAŞ Genel Müdürü Sayın Halil ALIŞ toplantının açılış konuşmasını yaparak bu raporun hazırlık süreci ve amacı hakkında kısa bilgiler vererek bu toplantıyla son aşamasına gelinen raporla ilgili bir sunum yapılması ve görüş ve önerilerinde alınarak rapora son şeklinin verilmesi amacıyla da bu toplantının organize edildiğini belirtti. Katılımcılara vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür eden Başkanımız sözü raporun hazırlama çalışmalarını yürüten ODTÜ öğretim üyesi Prof.Dr.Erkan ERDİL’e bıraktı. Sayın Erdil, hazırlanmakta olan raporun ilk 3bölümünü özetleyen bir sunum gerçekleştirdikten sonra Yıldırım Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.Dr.Mehmet BARCA hocamız da raporun son 2 bölümü ve siyasa önerilerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Genel tartışma oturumunda, raporla ilgili görüş ve öneriler alınmış olup raporun son şeklinin kurumlara tekrar gönderilerek 10 gün içersinde birliğimize görüş ve önerilerin iletilmesi kararlaştırılmıştır.

Öğleden sonraki oturumda ise, Hazine müsteşarlığınca hazırlanan ve 15.01.2015 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğle KİT’ler ve bağlı ortaklıklardaki iç denetim aday adaylarının eğitimi ve sınav yapılması konularında birliğimizin yetkilendirilmesine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığından Araştırmacı Sayın Hasan KIZILIRMAK bir sunum gerçekleştirdi. sayın Kızılırmak, süreçle ilgili bilgiler vererek iç denetim sistemi hakkında kurumların yapmaları gereken konulara açıklık getirdi ve birliğimizin yetkilendirilme sürecini de anlatarak bundan sonraki işleyiş hakkında bilgi verdi.

Kapanış konuşmasında, birliğimiz Başkan Vekili Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yrd. Sayın Fehmi OKUMUŞ, tüm katılımcılara bu toplantıya vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür edip, toplantının çok faydalı ve olumlu geçmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek birlik olarak bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kamu İşletmeleri Araştırma Raporu Sunum ve Değerlendirme Toplantısı

Toplanti Programi
İndir
TKIB Baskani Sn. Halil ALIS in Konusmasi
İndir
Türkiyede ve Dünyada Kamu Isletmeleri Sunumu
İndir
Türkiyede ve Dünyada Kamu Isletmeleri Çalismasi
İndir
Kamu Isletmelerinde Iç Denetçilerin Egitimi
İndir