Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları Çalıştayı

KAMU İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI:

SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

04-06 Kasım 2016

   NG Güral Afyon Wellness&Convention Termal Otel – AFYON

 

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri bağlamında, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Uygulamalarının değerlendirilmesi, gelecek 10 yıllık perspektifin oluşturulması amacıyla 04-06 Kasım 2016 tarihlerinde  NG Güral Afyon Wellness&Convention Termal Otel’de  bir çalıştay düzenlenmiştir.

Açılış konuşmaları, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehmi OKUMUŞ ve ETKB Müsteşar Yardımcısı Abdullah TANCAN tarafından yapılmıştır.

Bu çalıştayda, birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Dairesi Başkanları) ile Kalkınma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı vb. kurumlardan yöneticilerin katılımıyla “Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” tartışılmıştır.

Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Uygulamalarının, gelecek 10 yıllık perspektifin oluşturulmasının değerlendirildiği, tecrübe paylaşımlarının da sunulduğu bu çalıştay kapsamında 2 oturumda aşağıdaki konularla ilgili sunumlar yapılarak katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır:

OTURUM 1 : PANEL

Stratejik Yönetim Uygulamalarında geçen 10 yıl Değerlendirmesi, Gelecek 10 yıl Perspektifi

OTURUM 2 : ÇALIŞTAY

1. Soru: Stratejik yönetim sistem ve süreçlerinin etkin olarak uygulanmasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri

2. Soru: Stratejik planlama sürecinin yönetimi ve etkinliğinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

3. Soru: Stratejik plan izleme ve değerlendirmede yaşanan sorunlar ve  çözüm önerileri

4. Soru: Stratejik yönetimin başarısında yönetim kurulu, üst yönetim ve organizasyonun diğer birimlerinin rollerinin değerlendirilmesi: sorunlar ve çözüm önerileri

5.Soru: Stratejik Plan-Program Bütçe uygulamalarında ve ilişkisinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Çalıştay 04-06 Kasım 2016 tarihleri arasında (2 gün) sürmüştür.

Calistay Programi