Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.01.2015 tarihinde üyelere yazılı ve e-posta ile iletilen duyuruda belirtilen gündem gereğince ilandaki TEDAŞ Misafirhanesi İnönü Bulvarı No:27 Merkez Ordu evi Karşısı Bahçelievler/ANKARA adresinde 22.01.2015 tarihinde saat 18:30’da 22 üyeden 17 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Birlik tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması hususunda görüşme yapılmış olup Birlik Başkanımız Halil ALIŞ, Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün birliğimize yaptıkları öneri doğrultusunda, KİT’ler ve bağlı ortaklıklardaki iç denetim aday adaylarının sınav ve eğitimi yapılması konularında görüşmeler yapıldığını ve mutabakat sağlandığını, bununla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 15.01.2015 tarihi itibariyle de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2015 yılına ait Genel yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğle birliğimizin yetkilendirildiğini ifade ederek bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iktisadi veya ticari bir işletme kurulmasının zorunluluğunu belirtti. Bunun için de tüzük değişikliği yapılmasının gereğine değinen Başkanımız Halil ALIŞ değişiklik önerilen 3.,24. ve 28.maddeleri eski ve yeni şekliyle okuyarak görüşmeye açtığı toplantıda, Divan Başkanı tarafından Birlik tüzüğünün tüm maddeleri tek tek oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kuruluna iktisadi veya ticari işletme kurabilmesi konusunda yetki verilmesi oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.