Yöneticiler Açısından İç Kontrol Sistemleri ve Bağımsız Denetim Çalıştayı

Yöneticiler Açısından

İç Kontrol Sistemleri ve Bağımsız Denetim

Çalıştayı

08-09 Mayıs 2015, Çam Hotel, Kızılcahamam

 

Hazine Müsteşarlığı, Dünya Bankası ve Birliğimizin katkılarıyla KİT ve Bağlı Ortaklıklarında iç kontrol sistemleri kurulması ve bağımsız denetime tabi olmalarına yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Yöneticiler Açısından kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemleri ile kurumsal finansal raporlama ve bağımsız denetim konularının ele alındığı “Yöneticiler Açısından İç Kontrol Sistemleri ve Bağımsız Denetim Çalıştayı” 08-09 Mayıs 2015 tarihlerinde Kızılcahamam Çam Hotel Thermal Resort and Convention Center‘da gerçekleştirilmiştir.

            Açılış konuşmaları,  Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Ticaret ve Rekabetçilik Program Lideri Jose Guillerme Reis, Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Halil ALIŞ ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ tarafından yapılmıştır.

İç kontrol sistemleri ve bağımsız denetime yönelik tecrübe paylaşımlarının da sunulduğu bu çalıştay kapsamında 6 oturumda aşağıdaki konularla ilgili sunumlar yapılarak katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır:

Oturum 1: İç Kontrol Sistemlerine Yönelik Tecrübe Paylaşımı,

Oturum 2: Yönetici Açısından Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sistemleri,

Oturum 3: Kurumsal Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim,

Oturum 4: Bağımsız Denetim Süreci ve KİT Tecrübeleri,

Oturum 5: Bağımsız Denetime Geçişte Tecrübe Paylaşımları,

Oturum 6: İşletmelerde Kullanılan Yönetim Sistemleri

Yöneticiler Açısından İç Kontrol Sistemleri ve Bağımsız Denetim Çalıştayı

Bagimsiz Denetim Süreci Sunumu
İndir
Bagimsiz Denetime (ve TMS ye) geçiste Tecrübe
İndir
Erdemir Grubu Iç Denetim Sistemi
İndir
Yönetim Sistemleri ve Kalite Iyilestirme Araçlari
İndir
Yönetici Açisindan Kurumsal Yönetim ve Iç Kontrol
İndir