Kurumlararası Diyaloğu Geliştirme Toplantısı – EÜAŞ Genel Müdürlüğü

KURUMLARARASI DİYALOĞU GELİŞTİRME TOPLANTISI

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Nisan 2017

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak ana hedeflerimizden biri olan “Türk Kamu İşletmeleri arasında işbirliğini sağlamak ve geliştirmek” ilkesi çerçevesinde kurumlararası diyaloğun artırılması, üyelerimiz arasında dayanışma ve güç birliğinin pekiştirilmesi amacıyla, Birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla 13 Nisan 2017 tarihinde saat 18:00’da EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.) Genel Müdürlüğü’nde “Kurumlararası Diyaloğu Geliştirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat ŞATIROĞLU açılış konuşmasında, birlik olarak kamu işletmelerinin yeniden yapılanmasına çok ihtiyaç olduğuna inandığımız ve bu yönde çalışmaların yapıldığı bu dönemde, özellikle birliğimiz üyesi kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesinin önemini vurgulayarak bundan böyle bu ve benzeri toplantıların gerçekleştirilmesine devam edileceğini belirtip katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanları, özellikle nükleer enerji ve yenilenebilir enerji ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının sonunda soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek toplantıya son verildi.