Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Konferansı

KAMU SERMAYELİ İŞLETMELERDE İYİ YÖNETİŞİM KONFERANSI

7 NİSAN 2016

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

               Birliğimiz ve T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın katkılarıyla,Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Argüden Yönetişim Akademisi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliğinde, 07.04.2016 tarihinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu‘nda yöneticilere yönelik olarak “Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim” Konferansı gerçekleştirilmiştir.

                    Açılış konuşmaları, Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Sayın Dr. Yılmaz ARGÜDEN, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hurşit Zorlu, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı V. Sayın Taşkın Temiz ve Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil ALIŞ tarafından yapıldı.

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişime yönelik tecrübe paylaşımlarının da sunulduğu bu konferans kapsamında 3 oturumda aşağıdaki konularla ilgili sunumlar yapılarak katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır:

                    Oturum 1: OECD Kamu Sermayeli İşletmeler için Kurumsal Yönetişim Rehberinin Getirdikleri, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Reform İhtiyacı,

                    Oturum 2: Kurumsal Yönetişim Açısından Tecrübe Paylaşımları,   

                    Oturum 3: Halka Açık Şirketlerde Hesap Verebilirlik, Performans Değerlendirme Sistemleri ve Suistimal Risklerinin Yönetimi,