Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları Çalıştay Raporu

Screenshot_1
KAMU İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI

ÇALIŞTAY RAPORU

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri bağlamında, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Uygulamalarının değerlendirilmesi ve gelecek 10 yıllık perspektifin oluşturulması amacıyla 04-06 Kasım 2016 tarihlerinde Afyon’da bir çalıştay düzenlenmiştir.

Birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri (Genel Müdür-Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Dairesi Başkanları) ile Kalkınma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı vb. kurumlardan yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen bu çalıştay sonucunda elde edilen verilerden sonuç raporu hazırlatılmıştır.

Yararlı olmasını temenni ederiz.

 

Kamu İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporunu Görüntülemek için tıklayınız