CEEP DUYURULARI
07 Haziran

CEEP Kamu Hizmetleri Kurulu Toplantısı

08 Haziran

CEEP Genel Kurul Toplantısı

20 Haziran

CEEP Enerji Komisyonu Toplantısı

26 Haziran

CEEP Sosyal İşler Kurulu Toplantısı

27 Haziran

CEEP Sosyal Diyalog Komitesi Toplantısı

28 Haziran

CEEP Ulaştırma Komisyonu Toplantısı

07 Temmuz

CEEP Genel Çıkar Hizmetleri ve İstatistik Komisyonu Toplantısı

26 Temmuz

CEEP Sosyal İşler Kurulu Toplantısı

27 Eylül

CEEP Sosyal Diyalog Komitesi Toplantısı

09 Ekim

CEEP Su Komisyonu Toplantısı

10 Ekim

CEEP Çevre Komisyonu Toplantısı

10 Ekim

CEEP Destek Kurulu Toplantısı

TKİB DUYURULARI
03 Nisan

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, kurumlararası diyaloğun geliştirilme

06 Mart

Birliğimizin 23.Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 18:00’

18 Ekim

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Kamu İktisadi Teşebbüsler

05 Şubat

Birliğimiz üyesi kurum ve kuruluş yöneticileri ile ilgili kurumlardan yetkili

22 Aralık

Birliğimiz; Türkiye’de ulusal düzeyde kamu işletmelerinin ortak problemleri

17 Eylül

Türk Kamu İşletmeleri Birliği olarak, özellikle Türkiye'deki Kamu İşletme

BİRLİK ÜYELERİ